تمدید مهلت ثبت نام شرکت در آزمون های آنلاین حفظ سوره مبارکه حشر و تفسیر سوره مبارکه واقعه تا ساعت 16 روز دوشنبه مورخ 22 دی ماه 1399

با توجه به استقبال گسترده و درخواست متقاضیان، مهلت ثبت نام شرکت در آزمون های آنلاین حفظ سوره مبارکه حشر و تفسیر سوره مبارکه واقعه تا ساعت 16 روز دوشنبه مورخ 22 دی ماه 1399 تمدید گردید.

نوشته های اخیر

دسته بندی ها