در جلسه هیئت مدیره اتحادیه کشوری مصوب شد؛ حضور فعال اتحادیه کشوری و اتحادیه های استانی در گرامیداشت اولین سالگرد شهادت سردار سلیمانی

به گزارش اتقان، دکتر رحیم قربانی، نایب رئیس هیئت مدیره اتحادیه کشوری مؤسسات و تشکل های قرآن و عترت با اشاره به برگزاری چهارمین جلسه هیئت مدیره اتحادیه کشوری مؤسسات و تشکل های قرآن و عترت در تاریخ ۲۷ آبان ماه عنوان کرد: این جلسه به دلیل شرایط بیماری کرونا، به صورت مجازی و با حضور اکثریت اعضاء برگزار شد.

وی با اشاره به مصوبات این جلسه عنوان کرد: در خصوص اعتبار ۶ میلیاردی مصوب شورای توسعه فرهنگ قرآنی که به حساب دو اتحادیه سابق واریز شده بحث و تبادل نظر صورت گرفت که پیرو مصوبه شورا، ۵۰ درصد آن به صورت مشخص و در قالب طرح های یک میلیونی به حساب مؤسسات واریز شده است. همچنین با تصمیم اعضای هیئت مدیره مقرر شد، مدیران عامل استان ها و مؤسسات قرآنی طرح های پیشنهادی خود را با موضوع فعالیت های ملی و استانی، طی یک هفته آینده اعلام نموده و بر این اساس، ۵۰ درصد باقی مانده از اعتبارات مذکور، به طرح های ملی و استانی اتحادیه کشوری، اتحادیه های استانی و مؤسسات تخصیص خواهد یافت.

قربانی گفت: تصمیم گیری در خصوص فعالیت های مؤسسات با موضوع «اولین سالگرد سردار شهید حاج قاسم سلیمانی» یکی از مهمترین مصوبات این جلسه بود که در نهایت مقرر شد، این موضوع با محوریت اتحادیه استان کرمان پیگیری و سایر استان ها و مؤسسات، طرح های پیشنهادی خود را طی یک هفته اعلام نمایند.

نایب رئیس هیئت مدیره اتحادیه کشوری مؤسسات و تشکل های قرآن و عترت افزود: در این جلسه آقای انجم شعاع مدیرعامل اتحادیه کشوری هم گزارشی از فعالیت ها و اقدامات اتحادیه و نیز پیگیری و هماهنگی های مختلف از طریق دستگاه ها و نهادها، همچنین نشست های مجازی با استان ها در راستای هماهنگی اولویت های اتحادیه توسط اتحادیه ارائه شد.

وی به انتخاب ۳ تن از اعضای هیئت مدیره اتحادیه جهت عضویت در کمیسیون آموزش عمومی شورای توسعه فرهنگ قرآنی اشاره و عنوان کرد: آقایان سیدمحسن موسوی بلده، جواد سعیدی و میثم طاهرآبادی، با رای اعضا، به عنوان نمایندگان مردمی و اعضای حقیقی کمیسیون آموزش عمومی تعیین و به شورای توسعه فرهنگ قرآنی معرفی شدند.

قربانی در ادامه خاطرنشان کرد: در این جلسه به آقای انجم شعاع مدیرعامل اتحادیه کشوری اختیار داده شد تا نرم افزار های موجود برای آموزش مجازی در مؤسسات، از جمله نرم افزارهایی که معاونت قرآن و عترت ارشاد ، سازمان دارالقرآن و یا نهادهای دیگر در اختیار دارند، بررسی نموده و مناسب ترین گزینه را جهت آموزش در فضای مجازی برای مؤسسات انتخاب نمایند.

گفتنی است، جلسات هیئت مدیره اتحادیه کشوری مؤسسات و تشکل های قرآن و عترت، پایان هر ماه با حضور اعضا برگزار می گردد.

در جلسه هیئت مدیره اتحادیه کشوری مصوب شد؛ حضور فعال اتحادیه کشوری و اتحادیه های استانی در گرامیداشت اولین سالگرد شهادت سردار سلیمانی

به گزارش اتقان، دکتر رحیم قربانی، نایب رئیس هیئت مدیره اتحادیه کشوری مؤسسات و تشکل های قرآن و عترت با اشاره به برگزاری چهارمین جلسه هیئت مدیره اتحادیه کشوری مؤسسات و تشکل های قرآن و عترت در تاریخ ۲۷ آبان ماه عنوان کرد: این جلسه به دلیل شرایط بیماری کرونا، به صورت مجازی و با حضور اکثریت اعضاء برگزار شد.

وی با اشاره به مصوبات این جلسه عنوان کرد: در خصوص اعتبار ۶ میلیاردی مصوب شورای توسعه فرهنگ قرآنی که به حساب دو اتحادیه سابق واریز شده بحث و تبادل نظر صورت گرفت که پیرو مصوبه شورا، ۵۰ درصد آن به صورت مشخص و در قالب طرح های یک میلیونی به حساب مؤسسات واریز شده است. همچنین با تصمیم اعضای هیئت مدیره مقرر شد، مدیران عامل استان ها و مؤسسات قرآنی طرح های پیشنهادی خود را با موضوع فعالیت های ملی و استانی، طی یک هفته آینده اعلام نموده و بر این اساس، ۵۰ درصد باقی مانده از اعتبارات مذکور، به طرح های ملی و استانی اتحادیه کشوری، اتحادیه های استانی و مؤسسات تخصیص خواهد یافت.

قربانی گفت: تصمیم گیری در خصوص فعالیت های مؤسسات با موضوع «اولین سالگرد سردار شهید حاج قاسم سلیمانی» یکی از مهمترین مصوبات این جلسه بود که در نهایت مقرر شد، این موضوع با محوریت اتحادیه استان کرمان پیگیری و سایر استان ها و مؤسسات، طرح های پیشنهادی خود را طی یک هفته اعلام نمایند.

نایب رئیس هیئت مدیره اتحادیه کشوری مؤسسات و تشکل های قرآن و عترت افزود: در این جلسه آقای انجم شعاع مدیرعامل اتحادیه کشوری هم گزارشی از فعالیت ها و اقدامات اتحادیه و نیز پیگیری و هماهنگی های مختلف از طریق دستگاه ها و نهادها، همچنین نشست های مجازی با استان ها در راستای هماهنگی اولویت های اتحادیه توسط اتحادیه ارائه شد.

وی به انتخاب ۳ تن از اعضای هیئت مدیره اتحادیه جهت عضویت در کمیسیون آموزش عمومی شورای توسعه فرهنگ قرآنی اشاره و عنوان کرد: آقایان سیدمحسن موسوی بلده، جواد سعیدی و میثم طاهرآبادی، با رای اعضا، به عنوان نمایندگان مردمی و اعضای حقیقی کمیسیون آموزش عمومی تعیین و به شورای توسعه فرهنگ قرآنی معرفی شدند.

قربانی در ادامه خاطرنشان کرد: در این جلسه به آقای انجم شعاع مدیرعامل اتحادیه کشوری اختیار داده شد تا نرم افزار های موجود برای آموزش مجازی در مؤسسات، از جمله نرم افزارهایی که معاونت قرآن و عترت ارشاد ، سازمان دارالقرآن و یا نهادهای دیگر در اختیار دارند، بررسی نموده و مناسب ترین گزینه را جهت آموزش در فضای مجازی برای مؤسسات انتخاب نمایند.

گفتنی است، جلسات هیئت مدیره اتحادیه کشوری مؤسسات و تشکل های قرآن و عترت، پایان هر ماه با حضور اعضا برگزار می گردد.

نوشته های اخیر

دسته بندی ها