برگزاری پویش ختم قرآن هدیه به روح آسمانی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی

برگزاری پویش ختم قرآن هدیه به روح آسمانی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی به مناسبت‌های مذهبی برگزار می‌گردد. خبرهای تکمیلی متعاقباً اعلام می‌گردد.

 

نوشته های اخیر

دسته بندی ها